به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، تور کومانو ژاپن پس از برگزاری سه مرحله با قهرمانی تیم کینان ژاپن به پایان رسید.
در این تور که با شرکت ۱۰ تیم برگزار شد، تیم کینان ژاپن با زمان مجموع ۲۳ ساعت و ۲۹ دقیقه و ۱۰ ثانیه قهرمان شد و شهرداری تبریز با سه دقیقه و ۲۹ ثانیه بیشتر در رده دوم بخش مجموع تیمی قرار گرفت.
در این رده بندی تیم های ماتریکس و اوکیو از کشور میزبان به ترتیب سوم و چهارم شدند.
در این تور حمید پورهاشمی از شهرداری تبریز با ۲۲ امتیاز عنوان مهم و با ارزش ‘سلطان کوهستان’ را کسب کرد.
در بخش انفرادی مجموع تور، صمد پورسیدی از شهرداری تبریز نیز با ثبت زمان هفت ساعت و ۵۳ ثانیه در رده پنجم ایستاد.
این مسابقه ها طی چند روز گذشته در منطقه کومانو ژاپن برگزار شده بود.