به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، امین امینیان روز پنجشنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی این شهرستان، افزود: به دلیل وجود کشاورزی سنتی حاکم بر منطقه، مشکل آب، درآمد نامطلوب خانوارها و اتلاف سرمایه گذاری مایه نگرانی است.
وی اظهار کرد: جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز دنیا در کشاورزی منطقه، نیازمند تغییر نگرش وهمخوانی فکر با ابزار وتکنولوژی در میان کشاورزان هستیم.
امینیان با بیان اینکه تدوین سند تدبیر وتوسعه شهرستان نقطه قوت و توجه دولت به حوزه کشاورزی شهرستان است، گفت: با استفاده از این سند و با برنامه ریزی درست می توان به اهداف این سند در این شهرستان دست یافت.
وی ادامه داد: تولید باید قابل رقابت در دنیا و قابل توجیه باشد که به این منظور دولت باید تلاش کند با ایجاد مزرعه نمونه صنعتی محصولات کشاورزی صنعتی برای کشاورز ملموس باشد.
امینیان ، بر همفکری با مشاوران متخصص در قالب طرح مطالعاتی خداآفرین و طرح تفصیلی مناطق مستعد را در شناسایی این مناطق در حوزه های مختاف کشاورزی تاکید کرد و افزود: کانال های شبکه آبیاری شهرستان با ۶۴درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست .
وی اضافه کرد: بهره مندی از آب و کشاورزی صنعتی به کمک اعتبارات رودخانه های مرزی محقق می شود و این یک فرصت مناسب برای تحول کشاورزی منطقه است.
فرماندار خداآفرین گفت: به دلیل کمبود آب جهت کشت برنج و توجیه کشاورزان برای عدم کشت این محصول باید سیاست یکسان در شهرستان های همجوار اعمال شود که در این راستا با مقامات این شهرستان ها نیز مذاکره خواهد شد.
امینیان، با تاکید بر تامین اشتغال و درآمد مرزنشینان، گفت: امنیت پایدار در سایه توسعه پایدار منطقه اتفاق می افتد بنابراین باید به رفاه و آسایش مرزنشینان توجه شود.
شهرستان خداآفرین با جمعیتی در حدود ۳۵ هزار نفر در ۲۳۰ کیلومتری شمال غرب تبریز در حاشیه رودخانه مرزی ارس واقع است