به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، بنیاد حسین اف روز سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی افزود: این افزایش در حالی است که مبادلات تجاری جمهوری آذربایجان با سایر کشورهای همسایه در این مدت کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مردم آذربایجان نسبت به پزشکان و داروهای ایرانی اعتماد و باور دارند، ادامه داد: ماهانه یک میلیون نفر از اتباع جمهوری آذربایجان به کشور ایران سفر می کنند.
حسین اف اظهار کرد: در سال های گذشته پنج هزار کامیون بین دو کشور به ترانزیت کالا اقدام می کردند که این رقم به ۱۵ هزار کامیون افزایش یافته است.

وی با تاکید بر افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور، گفت: بازار تبریز، بازاری جهانی و تاریخی است و آماده افزایش مراودات اقتصادی و بازرگانی خود با تجار تبریزی و ایجاد بازار تبریز در باکو هستیم.
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران افزود: متاسفانه فرهنگ صادرات در جمهوری آذربایجان و ایران وجود ندارد و اگر این فرهنگ گسترش یابد، خواهیم توانست بازارهای جهانی را کسب کنیم.
وی با اشاره به ایجاد راه آهن بین ایران و آذربایجان گفت: با ایجاد این خط راه آهن امکان صادرات محصولات ایرانی از طریق جمهوری آذربایجان به اروپا فراهم شده است.
حسین اف با اشاره به دیدار متعدد روسای جمهوری دو کشور در چهار سال گذشته ، ادامه داد: نتیجه این دیدارها فعال شدن بخش خصوصی است.