به گزارش ترجمان صبح به  نقل از روزنامه تلگراف، پس ازاینکه محققان متوجه شدند که آلودگی صوتی ( ترکیب ناخوشایند صداهای بلند و شدید ) در بزرگ راههای شلوغ ریتم طبیعی قلب را برهم می زند، نتیجه یک مطالعه جدید نشان داد که هیاهو و سر و صدای مراکز شهر می تواند باعث بروز بیماری های قلبی شود.
محققان دانشگاه ناتینگهام انگلیس دریافتند که تغییرات مداوم در سر و صدا حتی در سطوح کم، یک تاثیر فوری و مختل کننده در الگوهای طبیعی ریتم ضربان قلب افراد مورد مطالعه داشت.
این محققان می گویند: یافته های آنها تاکیدی است بر مجموعه در حال گسترش از تحقیقاتی که نشان می دهد چگونه محیط اطراف ما می تواند پیامدهای گسترده ای بر سلامتی طولانی مدت ما داشته باشد.
محققان برای این مطالعه از فروشندگان خواستند تا حسگرهای متحرکی را به بدن خود وصل کنند تا ضربان قلب آنها را در حین حرکت از محدوده مرکز شهر ناتینگهام برای ۴۵ دقیقه کنترل کنند.در این مطالعه تاثیرهای داده های زیست محیطی ازجمله سر و صدا، فشار هوا و سطوح نور برضربان قلب، درجه حرارت بدن و….مقایسه شد.
این اولین مطالعه ای است که با استفاده از حسگرها سعی می کند الگوی این تاثیر کوتاه مدت را که محیط های شهری می توانند بر بدن انسان داشته باشند، ترسیم کند.
دکتر ایمان کانجو از دانشکده علوم و فناوری ترنت ناتینگهام گفت:در این مطالعه متوجه شدیم که تغییرات سریع در سر و صدا به اختلال سریع در ریتم طبیعی قلب افراد شرکت کننده منجر می شود.
وی افزود:‌اگر این الگو بطور منظم تکرار شود می تواند به بروز مشکلات قلبی -عروقی منجر شود.همچنین فشار هوا بر ضربان قلب و نیز درجه حرارت بدن نیز تاثیر داشت.
به گفته محققان، قرار گرفتن مکرر در معرض استرس های خارجی مانند سر و صدا در مناطق پر ازدحام می تواند به طیف وسیعی از بیماری های فیزیکی بلند مدت و مسائل رفتاری منجر شود. مطالعات اخیر نیز نشان داده اند که ارتباطاتی میان سر و صدا و بیماری های مرتبط با قلب وجود دارد.