به گزارش ترجمان صبح، در اطلاعیه سازمان تاکسی رانی تبریز آمده است: آخرین مهلت ثبت نام و آغاز فرآیند نوسازی تاکسی‌های فرسوده ۱۵ تیرماه تعیین می‌شود و از این تاریخ امتیاز تاکسی‌هایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند، لغو می‌شود.
در قسمت دیگر این اطلاعیه آمده است: به استناد تبصره ۳ماده ۲ اصلاحیه آیین‌نامه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی، شهرداری‌های کلان‌شهرها موظفند امتیاز بهره‌برداری تاکسی‌هایی را که به سن فرسودگی رسیده و دارندگان آن‌ها نسبت به نوسازی خودروهای مذکور اقدام نکرده‌اند، لغو کنند.
 در ادامه اطلاعیه خطاب به مالکین تاکسی‌های فرسوده آمده است: در اجرای مصوبه فوق برای آخرین بارتا مورخه ۱۵/۴/۹۶ به مالکین آن دسته از تاکسی‌های فرسوده که فرآیند نوسازی را شروع  نکرده‌اند مهلت داده می‌شود تا اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه در صورت عدم اقدام مالکان این تاکسی‌های برای نوسازی خودروها پروانه فعالیت آن‌ها ابطال و از فعالیت تاکسی‌های فرسوده جلوگیری خواهد شد.