به گزارش ترجمان صبح، علی ربیعی در همایش بین المللی «سالمندی جمعیت و پیامدهای مرتبط با سیاستگذاری» در تبریز با اشاره به اینکه تا سال ۲۰۵۰ یک میلیارد نفر از جمعیت جهان سالمند خواهد بود، گفت: مواجهه با این فرایند شتابان بازبینی در سیاست های توسعه را ضروری می کند.
وی تدوین سیاست معطوف به سالمندی به ویژه زنان سالمند را ضروری دانست و گفت: گفتمان های رایج در مورد سالمندی هم که هنوز سالمندی را برابر با ناتوانی و گوشه گیری می دانند، یکی دیگر از چالش های ماست.
ربیعی با تاکید بر اینکه نقش سالمندان در تحولات اجتماعی همسو با توسعه نباید نادیده گرفته شود، اظهار کرد: نیازمند گفتمان سالمندی پویا و موثر هستیم و جایگاه نظری سالمندی باید تغییر کند.
ربیعی ضعف آمادگی ساختاری را مهمترین چالش جامعه ما در رابطه با سالمندی دانست و افزود: نیازمند آینده پژوهی هستیم.
وی با بیان اینکه جایگاه سالمندی در کشور ما تضعیف شده است، گفت: سرعت تغییرات اجتماعی و فشار اقتصادی به سبک زندگی و شیوه رفتار ما با سالمندان تاثیر گذاشته است. با وی اضافه کرد: در این همایش از هشت کشور جهان برای تبادل دانش سالمندی حضور دارند؛ در قرن بیست و یکم با بحث تحولات جمعیتی و سالمندی جمعیت و الزام به تغییرات بنیادین مواجه هستیم.
وی با اشاره به اهمیت توجه به کرامت سالمندان، اعلام کرد: باید ساختارهای اقتصادی را متناسب با افزایش جمعیت سالمندی تغییر دهیم.
ربیعی اعلام کرد: طبق آمار، بیش از هفت میلیون جمعیت کشور را زنان سالمند تشکیل می‌دهند، در برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی یکی از مفاد قانون دولت را مکلف به اجرای طرح‌های حمایت از سالمندان و غنی سازی دوران سالمندی می‌کند.
وی بیان کرد: در قالب برنامه‌های تحت حمایت افراد بالای ۶۰ سال،  بیش از دو میلیون نفر در نهادهای حمایتی تحت پوشش قرار گرفته‌اند.
ربیعی با اشاره به اینکه سن بازنشستگی در کشور پایین آمده است، تاکید کرد: باید با انجام برنامه‌ریزی های دقیق، خدمات رفاهی برای سالمندان کشور فراهم کنیم. توانسته ایم در دولت روحانی، نمره موفقی در حوزه درمان سالمندان اخذ کنیم به طوری که در کشور در حال حاضر تمامی سالمندان از دفترچه بیمه درمانی برخوردار هستنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مقرر شده غربالگری آلزایمر را در چندین استان کشور اجرایی کنیم، بهداشت سالمندی را تحت پوشش بیمه قرار دادیم، رفع بی سوادی سالمندان را هدف گذاری کرده‌ایم؛ همچنین بحث سلامت روانی، روحی و جسمی سالمندان را نیز در سیاست گذاری ها گنجانده‌ایم.
وی افزود: قبل از دولت تدبیر و امید یکی از مشکلات ما در حوزه سالمندی، کمبود اعتبارات بود؛ به طوری که هر مستمربگیر کمتر از ۶۰۰ هزار تومان مستمر می‌گرفت، اکنون مستمری سالمندان نسبت به تورم، افزایش یافته و حداقل به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.