به گزارش ترجمان صبح، محمد سعید تسلیمی در پانزدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیر ایرانی و دهمین جشنواره فرهنگ ملل در تبریز اظهار کرد: دانشگاه نماد علم و فضیلت است که دانشگاه تبریز نیز از آن جمله است و ما امروز از حدود ۱۰۰ کشور دانش آموخته داریم که در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده‌اند.
وی بیان کرد: از ۹۸۱ دانشگاه رتبه‌ی اول جهانی، ۱۳ دانشگاه متعلق به ایران است و سایر دانشگاه‌های کشور ما نیز در این رتبه بندی، سیر صعودی دارند.
تسلیمی بیان کرد: دانش آموختگان ایرانی که اکنون قصد عزیمت به کشور و زادگاه خود را دارند، انتظار از خود را واقع بینانه ترسیم کنند و خدمت به خلق را در رأس امور خود قرار دهند.
وی متذکر شد: فارغ التحصیلی آغاز راه خدمت به خلق خدا است و راه جدیدی را پیش‌روی دانش آموختگان ترسیم می‌کند و خدمت کننده به خلق خدا از ارج و قرب وصف‌ناپذیری برخوردار است.