به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، محمد حسین حسن زاده  با اشاره به وجود برخی مسائل در تامین روشنایی پارک‌های تبریز، یاد آور شد: گاهی به دلایلی هم‌چون تعمیر سیستم روشنایی، عدم پرداخت بدهی، کوتاهی پیمانکاران در تعمیر و بروز رسانی به موقع چراغ‌ها و یا سهل انگاری همکاران ناظر، سیستم روشنایی پارک‌ها دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد برای احداث پارک‌های جدید تماماً از درختان جوان استفاده می‌شود که به دلیل کوتاهی قد و هم پشت بودن، چراغ‌هایی با پایه‌های بلند می‌تواند روشنایی کل پارک را تامین کند ولی با بزرگ شدن درختان و زیاد شدن شاخ و برگ آن‌ها، دیگر روشنایی چراغ‌ها به زمین نمی‌رسد که در این شرایط باید چراغ‌هایی با پایه‌های کوتاه‌تری در پارک‌ها نصب شود.
وی هم‌چنین در پایان تاکید کرد: وظیفه نطارت و بازرسی وضعیت پارک‌ها به عهده سازمان مرکزی است ولی از لحاط پرداخت هزینه‌ها، اداره مربوط به هر منطقه باید این کار را انجام دهد.