به گزارش ترجمان صبح، پس از اینکه باشگاه سایپای تهران مخالفت رسمی خود را با تمدید قرارداد محمدرضا اخباری اعلام کرد و این دروازه بان از تداوم حضور در تراکتورسازی محروم مانده و به تمرینات سایپا ملحق شد، تراکتورسازان به واسطه محرومیت از خرید بازیکن به ناچار دست به دامان داشته های خود در این پست شده و شماره یک خود را به فرزین گروسیانِ ۲۵ ساله ای تحویل دادند که یک فصل و نیم ذخیره محمدرضا اخباری بود.

حال در آستانه آغاز لیگ هفدهم، ژوزه مندز، مربی دروازه بان های برزیلی تیم تراکتورسازی به همراه سه دروازه بان تیم به شدت در حال تمرین هستند تا شرایط را در این پست برای تراکتورسازی رو به بهبودی سوق داده و از نگرانی هواداران و کادر فنی بکاهند.

فرزین گروسیان در کنار محمد امین بهرامی دو گزینه اصلی یحیی برای دروازه بانی تراکتورسازی هستند و در کنار آنها یک دروازه بان جوان هم از تیم پایه ها به تمرینات تراکتور اضافه شده است.