به گزارش ترجمان صبح،  شبکه خبری سی‌ان‌ان ترک گزارش داد، گروهی از معترضان در حمایت از دو معلم دستگیر شده در ترکیه اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

در جریان این تظاهرات، پلیس از اسپری فلفل و آب پرفشار برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که در مرکز آنکارا گرد هم آمده بودند، استفاده کرد.

بر اساس این گزارش، پلیس ترکیه در جریان این تظاهرات ۶۱ تن از معترضان را دستگیر کرد.