به گزارش ترجمان صبح، محمد اشرف نیا در جلسه مشترک منتخبان شورای پنجم با نایب رئیس مجلس افزود: علی رغم تاکید قانون اساسی و نیز قوانین جاری کشور، مدیریت شهری در اختیار شورای شهر نیست و این نهاد صرفا به شورای شهرداری بدل شده است.

وی با اشاره به اینکه اهمیت نقش و جایگاه شورای شهر به اظهار نظرهای مسئولان محدود شده است گفت: متاسفانه طی سالیان مختلف نسبت به اجرایی شدن مدیریت واحد شهری اقدامی نشده و بسیاری از مشکلات نیز ناشی از همین کم کاری بوده است.

اشرف نیا راهکار رفع بسیاری از مشکلات شهری را اجرایی شدن قانون مدیریت واحد شهری خواند و افزود: وقتی شورای شهر اختبارات ندارد، بسیاری از وعده های مسئولان و انتظارات مردم عملی نشده و باعث نارضایتی می شود.

این عضو شورای پنجم با اشاره به نقش و جایگاه مسعود پزشکیان در مجلس، حضور وی در جایگاه نایب رئیسی مجلس را فرصتی مغتنم برای تبریز و آذربایجان دانست و ادامه داد: به طور حتم همکاری و همراهی نمایندگان مجلس با اعضای شورای شهر می تواند بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع سازد.

وی اجرایی شدن موضوع مدیریت واحد شهری و نیز تعریف درآمدهای پایدار برای شهرداری ها را مهمترین اولویت های حل و فصل مشکلات شوراهای اسلامی در شهرهای کشور خواند و افزود: امیدواریم مجلس محترم در این خصوص پیگیری های لازم را انجام داده و شهرداری های کشور را از وضعیت موجود برهاند.

اشرف نیا با بیان اینکه مشکلات شهرهای کشور از سال ۶۴ و با طرح خودگردانی شهرداری های کشور شروع شد ادامه داد: این نهاد هم برای تامین هزینه های خود مجبور به فروش حق و حقوق مردم تحت عنوان تغییر کاربری و فروش تراکم و … گردید اما این وضعیت همینک به بن بست خورده و باید درآمدهای پایدار برای اداره ی شهرها تعریف شود.