به گزارش ترجمان صبح، امیر قلعه نویی، سرمربی جدید تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل عدم صدور برگه خروج از استان آذربایجان شرقی توسط هیات فوتبال این استان موفق به ثبت قرارداد خود با تیم جدیدش نشده بود. دلیل عدم ارسال برگه یاد شده از سوی هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی،  عدم پرداخت مبلغ ده میلیون تومان از سوی باشگاه تراکتورسازی به این هیئت بود.

امیر قلعه نویی که مبلغ یک میلیارد تومان از باشگاه تراکتورسازی بدهی دارد، انتظار داشت که حداقل این مبلغ از سوی باشگاه تبریزی به هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی پرداخت شود تا مشکل او حل گردد اما این اتفاق رخ نداد تا سرانجام باشگاه ذوب آهن با پرداخت ده میلیون تومان به هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مشکل سر راه ثبت قرارداد سرمربی جدیدش را از پیش رو برداشته و به اختلاف ژنرال و تراکتور پایان داد.