به گزارش ترجمان صبح، وحید شادی‌نیا با اعلام این خبر اظهار کرد:  عصرامروز گزارش این حادثه به مرکز اورژانس تبریز اطلاع داده شد وسریعاً اکیپ اورژانس عازم محل شد.
وی با اشاره به وضیعت جسمانی این مرد، افزود:  طبق آخرین گزارشات  پیرمرد ازناحیه صورت و کل بدن دچارصدمات شدید شده بود که پس از  انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی  کارشناسان اعزامی، به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافت.