به گزارش ترجمان صبح، مدرس هندی برای برگزاری کلاس مربیگری کبدی وارد تبریز شد.

کلاس مربیگری پیشرفته مربیان پایه و مربیگری درجه ۳ آقایان و بانوان کبدی با حضور مدرس خارجی آغاز شد.

سوتار مربی خارجی کبدی برای این دوره از کلاس وارد تبریز شده است.

کلاس مربیگری پیشرفته مربیان پایه و مربیگری درجه ۳ آقایان و بانوان کبدی در سالن امام علی تبریز از ۸ الی ۱۰ مرداد برگزار خواهد شد.