به گزارش ترجمان صبح، یعقوب وحیدکیا با بیان اینکه مترو تبریز به طور روزانه ۴۱۸ کیلومتر برای شهروندان ارائه خدمات می کند، افزود: پس از پایان خدمات روزانه قطارها قبل و بعد از اعزام به خط مورد بازدید و ارزیابی فنی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه خدمات مترو تبریز با مشارکت شهروندان در خرید بلیط قطار وارد فاز جدیدی شده است، افزود: ارائه خدمات با اجرای طرح فروش بلیط و تامین بخشی از هزینه های جاری با افزایش سطح کیفیت خدمات روبروست.

وحید کیا اظهار کرد: قطارشهری تبریز که فعالیت خود را از ۵ شهریور سال ۱۳۹۴ آغاز کرده تاپایان خرداد امسال به میزان ۱۹۴۷۳۲ کیلومتر پیمایش داشته است.

مدیر عملیات شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه، حداقل و حداکثر مدت زمان مانور قطارهای مترو را بین ۱۵ ساعت برای جابجایی‌های روزانه و تا ۱۲ ساعت برای تراش چرخ های قطار عنوان کرد.