به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، یعقوب نماینده روز در دیدار مدیران فنی و حرفه ای استان به معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی افزود: استفاده از انرژی های تجدید پذیر در راستای کاهش مصرف انرژی انجام می شود.
وی درخصوص عملکرد این اداره کل در سال گذشته ادامه داد: در بخش دولتی بیش از ۳۷ هزار نفر و در بخش خصوصی در حدود ۳۸ هزار نفر آموزش های فنی و حرفه ای دیده اند.
نماینده اظهار کرد: ۶۰۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در استان وجود دارد که از این تعداد حدود ۴۰۰ مرکز در شهر تبریز فعال هستند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۸ مرکز دولتی فنی و حرفه ای در سطح استان افزود: در تمامی شهرستان ها به جز چاراویماق مرکز دولتی فنی و حرفه ای فعال است.
مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی اضافه کرد: در سال گذشته مربیان این اداره کل برای آموزش روستاییان و عشایر در حدود ۹۰روستا حضور یافتند.
وی ادامه داد: آموزش در سکونت گاه های غیررسمی، پادگان ها، زندان، مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶، صنایع و صنوف، معدن و جوار دانشگاه ها در سال گذشته مورد توجه این اداره کل بود.
نماینده با اشاره به مشکلات موجود در خصوص استخدام های انجام شده در سال های گذشته، گفت: سال گذشته در مجموع ۱۳۰مربی استخدام شده بود ولی پست سازمانی نداشت ۷۰ نفر جذب این اداره کل شدند و بقیه به سایر دستگاه ها معرفی شدند.