به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز پنج شنبه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود افزود: آموخته ایم که جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که نباید هیچ کدام را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: ما باور کردیم که به رغم گام های بلند هنوز تا رسیدن به جایگاه اقتصادی تاثیر گذار در سطح منطقه و جهان فاصله داریم.

رییس جمهوری تاکید کرد: تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند و ریشه کن کردن فقر و فساد، مهار تورم و رشد اقتصادی، دستیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم است.