به گزارش ترجمان صبح،  جای جای تاریخ گواهی می دهد نقش و جایگاه آذربایجان را در عزت و اعتلای ایران زمین… هنوز هم صدای مقاومت ثقه الاسلام در برابر استعمارگران روس در گوش تاریخ نجوا می کند؛ آنجا که برای جدایی تبریز و آذربایجان راضی نشد و هم از این رو نیز سرش را بالای دار کردند… “پارک اتابک” شهادت می دهد مقاومت های ستارخان و یارانش در اتحاد و یکپارچکی ایران زمین را… بازار تبریز فراموش نمی کند ۲۹ بهمن را و خونهایی که برای پیروزی انقلاب اسلامی ریخته شد… عطر دل انگیز پرستوهای عاشورائی چون باکری و یاغچیان تا شفیع زاده و تجلایی، هنوز هم خاک مقدس جبهه های غرب و جنوب، را فرا گرفته است… امروز سوسنگرد به خود می بالد از رشادت هایی که فرزندان آذربایجان برای حفاظت از وجب به وجب آن نشان داده و خون هایی که بر زمین پاکش ریخته شده است.

با این اوصاف اما هستند کسانی که آوازه ی آذربایجان و تبریز و نقش بزرگ مردانش در اتحاد و یکپارچگی و اعتلای ایران زمین را بر نمی تابند و هر از چندگاهی با انتشار مطالبی موهن، دل عاشقان آرامش و امنیت این سرزمین را به درد می آورند.

بدیهی است در حالی که ایران اسلامی، خود را از رویدادهای خونین خاورمیانه بسلامت گذرانده و امروز به اقتدار و امنیتی ستودنی دست یافته است، ایجاد شکاف بین اقوام گوناگون در کشور به یکی از سیاست ها و برنامه های دشمنان بدل شده است.

برای این منظور نیز سیستم های وابسته به کشورهای بیگانه، برای عملی کردن اهداف شوم خود دست به دامن افرادی کوته فکر و خودفروخته می شوند تا به مانند عوامل روزنامه الکترونیکی گلادیاتورسرخ، در آستانه ی مراسم تحلیف و حضور مقامات کشورهای خارجی در ایران، با ایجاد آشوب و درگیری، کشورمان را ناامن جلوه دهند.

با این حال اما مردم آذربایجان و تبریز، امروز بیش از هر زمان دیگری دوست و دشمن را شناخته و در برابر اقدامات کور و خائنانه ی عده ای محدود، تمام قد ایستاده اند. همانهایی که خود عامل جدایی اند و تفرقه… همانهایی که خود عامل خشونت اند و ناامنی…. همانها که خود تخم نفاق می افکنند و نفرت درو می کنند اما مردم شریف آذربایجان را آماج توهین و اتهام قرار می دهند!

اینک، گرچه عامل توهین اخیر به مردم با غیرت تبریز و آذربایجان از سوی نهادهای ذیربط دستگیر شده اما مردم قدرشناس این خطه از نهادهای امنیتی و قضایی انتظاری فراتر دارند:

پر واضح است که پشت انتشار یک نشریه ی مجازی بی هویت و نیز توهین های هدفمند آن، شبکه ای پیچیده و عنکبوتی نهفته است.  لذا انتظار می رود نهادهای امنیتی و قضایی ضمن شناسایی فوری شاخه های مختلف چنین تفکرات مسمومی که اتحاد ملی و انسجام اسلامی را نشانه رفته اند، نسبت به انهدام و ریشه کنی آنان اقدام نمایند؛ باشد که مرهمی باشد بر دل مردم رنجور آذربایجان و عبرتی برای آنانکه چنین افکار شومی در سر می پرورانند.