به گزارش ترجمان صبح به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، سرپرست حوزه هنری استان با اعلام این خبر گفت: در این جلسه که با حضور دکتر داشقین، دکتر مهدی پور، دکتر اسکندری، گنجه ای، بی ریا، نظری، خداداد، عبادی و سرپرست حوزه هنری برگزار شد، مباحث مختلفی در زمینه نحوه برگزاری و ارتقاء سطح برنامه های عاشیقی در سال جاری مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
جواد کریم نژاد با تاکید بر لزوم حمایت از هنرهای فولکلور، موسقی عاشیقی را میراثی گرانبها در تاریخ و فرهنگ آذربایجان برشمرد.
وی با موفقیت آمیز خواندن تلاشهای صورت گرفته در این هنر در چند سال گذشته، برگزاری گردهمایی پژوهشی ماهانه عاشیقلار را سرآغازی بر احیاء این هنر محبوب دانست.
وی با بیان اینکه در سال جاری سطح علمی این همایش ها افزایش می یابد، افزود: به منظور جلوگیری از انحرافات و جهت گیری های فنی غیر اصولی در این هنر، باید هنر موسیقی عاشیقی را با اصالت ذاتی خود و بدون وارد کردن هرگونه خدشه ای اجرا کنیم تا برای آیندگان به طور صحیح و اصیل ثبت و ضبط گردد.
گفتنی است، در این جلسه هر یک از اساتید حاضر به ارائه نکته نظرات و پیشنهادات خود در جهت بهبود کیفی برنامه های موسقی عاشیقی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی پرداختند.