به گزارش ترجمان صبح، خلیل ساعی با بیان این مطلب اظهار کرد: هم اکنون معاون فرماندار جلفا نیز در منطقه حضور دارد و طبق گزارشات آتش سوزی در این منطقه در حال مهار شدن است.

وی افزود: علت این حادثه در دست بررسی است و اگر آتش سوزی وسط ظهر اتفاق افتاده بود، گرما می‎توانست علت اصلی آن باشد. ولی با توجه به شروع آتش سوزی در اوایل صبح شاید اشتباه سهوی و یا عوامل طبیعی در این آتش سوزی دخالت داشته باشد. ولی علت اصلی این حادثه مشخص نشده و در دست بررسی است.