به گزارش ترجمان صبح، فرزاد حاتمی و امیرحسین صادقی که تیم هایشان در هتل  المپیک اردو زده بودند، امروز (پنجشنبه) پس از مواجهه با یکدیگر به شدت درگیری فیزیکی پیدا کردند. داستان از این قرار است که فصل گذشته در بازی دوستانه دو تیم در تبریز درگیری بین این دو بازیکن ایجاد شد و همین موضوع باعث شد تا محمد ابراهیمی،بازیکن با تجربه تراکتورسازی سعی کند این کدورت را در هتل المپیک که میزبان اردوی هر دو تیم بود برطرف کند. این پادرمیانی برای اشتی نه تنها نتیجه نداد بلکه باعث درگیری شدیدتر این دو بازیکن باتجربه شد.طبق اعلام برخی رسانه ها شدت این درگیری به حدی بود که گویا کار به استفاده از سلاح سرد هم رسید. شنیده های حاکی از آن است که این درگیری پس از شکسته شدن چند شیشه هتل، با تهدید و دخالت حراست این مجموعه به پایان رسید.

فرزاد حاتمی در مورد این درگیری اظهار داشت:

اگر صادقی گفته مقصر نبوده است، من هم مقصر نبودم. پس از درگیری در بازی دوستانه سال گذشته، در بازی رسمی تراکتورسازی و پیکان، صادقی با من درست حرف نمی زد و الفاظ رکیکی از دهانش خارج می شد. به او گفتم درست صحبت کند. دو سه بازیکن دیگر هم شاهد ماجرا بودند. هر چقدر به او گفتم درست صحبت کند، این کار را نکرد. پس از آن دیدار، دیگر صادقی را ندیدم تا اینکه متوجه شدم امروز همراه با تیم پیکان در هتل المپیک حضور دارد. او امروز به سمت میز ناهار آمد تا سوپ بردارد و من هم به حرمت بازیکنان از فحش هایی که داده بود، گذشتم و حرفی نزدم. وقتی سوپ را برداشت، به سمت میز ما آمد و شروع به بگو و بخند کرد. به صادقی گفتم برو سر میز خودتان، اینجا کاری نداری که آمده ای. بعد از آن درگیری ما شروع شد.

پس از درگیری انجام شده میان امیرحسین صادقی و فرزاد حاتمی، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به دلیل حساسیت موضوع سریعا به این درگیری ورود پیدا کرد.
در وهله نخست نمایندگانی از این کمیته برای بررسی موضوع و تشکیل پرونده به هتل المپیک، محل درگیری اعزام شدند. همچنین طی دستور موقت صادر شده توسط کمیته اخلاق، افراد دخیل در این درگیری تا اطلاع ثانوی از فعالیت فوتبالی تعلیق شدند تا پس از بررسی کامل موضوع، کمیته اخلاق تصمیم نهایی خود را درباره این درگیری صادر کند

در حالی که طبق متن فوق برخی از رسانه ها از محرومیت فرزاد حاتمی و امیرحسین صادقی بازیکنان پیکان و تراکتورسازی به دلیل کتک کاری در یکی از هتل ها خبر داده بودند اما در این مورد هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی مسئولان در پی نداشته است. زیرا برای بررسی و محرومیت یک بازیکن ابتدا باید کمیته اخلاق یا انضباطی تشکیل جلسه بدهد و سپس رأی صادر شود. با این هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی مسئولان این دو کمیته در رسانه ها دیده نشده است. سعید فتاحی رئیس کمیسیون مسابقات سازمان لیگ در مورد اینکه آیا صادقی و حاتمی محروم شده اند یا نه، اظهار داشت:

تا این لحظه که با شما صحبت می کنم هیچ ابلاغی برای محرومیت این دو بازیکن به سازمان لیگ اعلام نشده است.

پس از این اتفاقات انتشار خبرها و اظهارنظرهای بالا بعد از آن، اینک خبر می رسد که ساعاتی بعد صادقی و حاتمی با هم آشتی کردند تا مشکلی برای تیم شان برای بازی هفته سوم پیش نیاید هر چند که به نظر می رسد این آشتی بیشتر حالت فرمالیته داشته و جهت فرار از محرومیت این دو بازیکن باشد.