به گزارش ترجمان صبح،  بهرام صمدی‌راد اظهار داشت: مراجعه بیش از۱۳  هزار نفر به دلیل نزاع در چهار ماهه اول سال‌جاری ۱۳ هزار و ۳۵۷ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان‌شرقی مراجعه کردند.

وی افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعان ۱۳ هزار و۴۰۵ نفر بود حدود نیم درصد کاهش داشته است.

صمدی‌راد گفت: از کل مراجعان نزاع در چهار ماهه نخست سال‌جاری ۳ هزار و ۵۰۴ نفر زن و ۹ هزار و ۸۵۳ نفر مرد بودند این در حالی است که تعداد مراجعان مرد در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۲ درصدی و تعداد مراجعان زن افزایش نزدیک به ۴ درصد داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس همین گزارش مراجعان مدعی نزاع در تیر امسال برابر با ۳ هزار و ۹۹۶ نفر بود که این رقم در تیر سال گذشته ۳ هزار و ۹۴۸ نفر بوده است که امسال در این مدت حدود ۱٫۲ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: کل آمار مراجعان مدعی نزاع در سال ۹۵ برابر با ۳۳ هزار و ۹۷۳ نفر بوده که از این تعداد ۸ هزار و۸۱۵ نفر زن و ۲۵ هزار و ۱۵۸ نفر مرد بودند.