به گزارش ترجمان صبح به نقل از نصر،  بهرام صمدی راد اظهار داشت: در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۸ نفر بر اثر حوادث کاری در استان جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ نفر کاهش یافته است.

وی افزود: در این مدت تعداد ۴۲۶ نفر نیز بر اثر حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان که از این تعداد ۱۱ نفر زن و ۴۱۵ نفر مرد بودند و تعداد مصدومان حوادث کاری در سه ماهه اول سال گذشته ۴۷۲ نفر بود که این آمار در سه ماهه اول سال جاری ۱۰ درصد کاهش یافته است.

صمدی راد گفت: بر اساس همین گزارش در تیر ماه امسال تعداد ۸ نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۵ نفر بوده است.

وی اظهار داشت: ۱۱۰ نفرنیز به علت مصدومیت حوادث کاری در تیرماه به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به تیر سال گذشته کاهش حدود ۱۰ درصدی را نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کل فوت شدگان حوادث کاری در سال ۹۵ برابر با ۷۲ نفر بود که یک نفر از آنان زن و بقیه مرد بودند.تعداد کل مصدومین حوادث کار نیز در سال ۹۵ برابر با یک هزار و ۲۶۲ نفر بود که از این تعداد ۳۰ نفر زن و یک هزار و ۲۳۲ نفر مرد بودند.