به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، صفرعلی امیرنیا  از کسری ۱۷ میلیون متر مکعبی آب در شهرستان عجب شیر خبرداد و افزود: از مجموع ۹۷۸ چاه مجاز مصارف کشاورزی در شهرستان ۲۰ میلیون مترمکعب آب استحصال و برداشت می شود و ۳۰۰ حلقه چاه نیز کیفیت خود رو از دست ۱۱۰چاه غیر مجاز نیز در ۲ سال گذشته پرشده و ۳۰ پرونده نیز در حال رسیدگی است.
وی از رها سازی آب سد قلعه چای جهت مصرف کشاورزی به میران ۲۹ میلیون متر مکعب در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان آب در اراضی کل شهرستان و روستاهای بالا مصرف می شود.
امیرنیا اضافه کرد: تاکنون ۲۶٫۵ میلیون متر مکعب آب از سد قلعه چای برداشت شده و ۱۵ میلیون مترمکعب نیز در راستای احیا دریاچه ارومیه رهاسازی شده است.
رئیس امور آب شهرستان عجب شیر گفت: همچنین ۲۰ کیلومتر نقاط حادثه خیز و خطر ساز و همچنین جهت روان سازی آب برای احیای دریاچه ارومیه در رودخانه قلعه چای و قروچای لایروبی شده است.
امیرنیا عمده مشکل اساسی در شهرستان را عدم اجرا و تکمیل پایاب سد قلعه چای برشمرد و اظهار کرد: برای حل این مشکلات ۳۸ میلیارد ریال در سالجاری که به صورت اسناد خزانه ای است اختصاص یافته و تخصیص اول آن معادل ۱۵میلیارد ریال انجام شده است.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی شهرستان در زمینه آب را کشت محصولات پر مصرف از جمله پیاز و عدم استفاده مطلوب از روش های نوین آبیاری عنوان کرد.
امیرنیا همچنین از فعال بودن ۲۷ شرکت تعاونی آببران و ساماندهی شرکت های تعاونی آببران خبر داد و گفت: ترغیب و هدایت کشاورزان از یک سو و بهبود و تسریع در فرآیند اداری صدور مجوزها و نظارت ها از سوی دیگر، در تسریع و تسهیل اجرای آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان موثر است.
شهرستان عجب شیر دارای حدود ۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی بوده که از این میزان حدود پنج هزار هکتار به باغات اختصاص دارد.
این شهرستان با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت در ۹۸ کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.