به گزارش ترجمان صبح، رحیم شهرتی‎فر در گفت‌گویی، با بیان این مطلب اظهار کرد: مراسم تحلیف شورای پنجم ، چهارشنبه یک شهریور ماه و با دعوت از اعضای شورا آغاز می‎شود و پس از تشریفات اولیه و سوگند یاد کردن، هیئت رئیسه برای مدیریت یک ساله‎ی جلسه تعیین می‌شود.
وی افزود: تعیین و معرفی شهردار نیز از دیگر اقدامات و برنامه‎ها در جلسه‎ی تحلیف شورای پنجم خواهد بود و اعضای شورای پنجم در انتخاب شهردار تنها دو گزینه دارند؛ به این ترتیب که یا به ابقاء شهردار فعلی رای دهند و یا گزینه‎ی جدیدی را برای شهردار شدن معرفی کنند.
وی بیان کرد: وزیر منتخب باید از سوی وزارت کشور مورد تایید قرار بگیرد و تا تایید نهایی وزیر کشور، یکی از کارکنان رسمی شهرداری باید سرپرستی شهرداری را بر عهده بگیرد.
فرماندار تبریز در پاسخ به تعلل در انتخاب شهردار گفت: بدون شک اعضای شورا تا کنون گزینه‎هایی را برای شهردار شدن در نظر گرفته‌اند و روز تحلیف معرفی خواهند کرد. اگر روز تحلیف آمادگی و گزینه‎ای برای مطرح شدن وجود نداشته‎ باشد، می‎توان گفت تعلل شده است.