به گزارش ترجمان صبح، براین اساس ترکیب سال اول هیئت رئیسه شورای شهر پنجم تبریز به این شکل خواهد بود:

🔸رییس: شکور اکبرنژاد
🔸نایب رییس: سونیا اندیش
🔸 دبیر اول: علی آجودان زاده
🔸دبیر دوم و سخنگو: کریم صادق زاده
🔸 خزانه دار : محرم محمد زاده

نکته ی اصلی این جلسه، انتخاب شکور اکبرنژاد با ۱۳ رای بعنوان رییس شورای پنجم است که نشان از وزیدن نسیم اتحاد و امید برای دوری از تنش و اختلاف در بین اعضای شورای شهر دارد.