به گزارش ترجمان صبح، محمد باقر بهشتی در گفتگو با نصر افزود: امروز آخرین جلسه بررسی برنامه های گزینه های شهرداری تبریز برگزار شد و آقای نجفی شهردار فعلی که یکی از گزینه ها بود در جلسه حضور نیافت.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط اعضای شورای اسلامی شهر تبریز مقرر گردید فردا در نخستین جلسه شورا یکی از معاونان شهردار تبریز به عنوان سرپرست شهرداری تبریز منصوب شود.

بهشتی ادامه داد: با توجه به اینکه از لحاظ قانونی نمی تواند شهر بدون شهردار بماند ؛ به صورت طبیعی یک نفر را به عنوان سرپرست معرفی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا گزینه سرپرست نهایی شده است، تصریح کرد: در جلسه عصر امروز منتخبان مردم در شورای شهر تبریز گزینه سرپرست نهایی شده و اعلام می شود.

بهشتی همچنین در پاسخ به این سئوال که عدم حضور رحیم شهرتی فر و صادق نجفی در جلسه تشریح برنامه های خود به معنای حذف آنان از گزینه های شهرداری تبریز است، اظهار داشت: در این خصوص هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

این گزارش حاکی است، هشت نفر به عنوان کاندیدای پست شهرداری تبریز از سوی اعضای شورا معرفی شده بودند که یک نفر از آنان انصراف خود را اعلام کرد و دو نفر نیز به جلسه تشریح برنامه هایشان نیامدند.