به گزارش ترجمان صبح، یکی از معاونان ارشد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی درحالی برکنار شد که حتی خبر آن در سایت این مجموعه نیز درج نشده و دلیل این سکوت خبری نیز مشخص نیست.

گفته می شود جانشین معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هنوز معرفی نشده و تا مشخص شدن گزینه ای برای این سمت، مسئولیت امورات آن بر عهده علی محرمی، معاون هنری این اداره کل خواهد بود.