به گزارش ترجمان صبح، ۵۲ دستگاه اجرایی استان در سیزدهمین جشنواره ی شهید رجایی استان شرکت داشتند که ۱۱ مورد از آن ها مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند .

در بخش شاخص های عمومی، شرکت برق منطقه ای استان، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه استان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند .

اداره کل امور عشایر و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، اداره کل گمرک تبریز ، سازمان برنامه و بودجه ی استان، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و اداره کل بیمه ی سلامت آذربایجان شرقی نیز در بخش شاخص های اختصاصی تجلیل شدند .

همچنین شرکت آب و فاضلاب شهری استان، اداره کل آموزش و پرورش استان، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان در بخش شاخص های عمومی و اختصاصی به عنوان دستگاه های برتر شناخته شدند .

اداره کل دادگستری و اداره کل اطلاعات و دیوان محاسبات استان نیز در بخش ایجاد کسب و کار تعاملی مورد تجلیل قرار گرفتند .

گفتنی است، سیزدهمین جشنواره ی شهید رجایی در سالن همایش اداره ی استاندارد تبریز و با هدف تقدیر از تلاشگران عرصه ی خدمت و ارتقای فرهنگ تلاش و تعهد برگزار شد.