به گزارش ترجمان صبح، محمد علی صدیقی در جشنواره تجلیل از مدیران موفق و فعال استان، تولید و تجارت را دو بال ایجاد اقتصاد پویا در جامعه عنوان کرد و گفت: تنها تولید راه‌گشای مشکلات اقتصادی نخواهد بود، بلکه در کنار آن باید ثروت نیز ایجاد شود تا اقتصاد پویا در جامعه شکل گیرد .

وی عنوان کرد: در شرایط فعلی با ساختار کنونی صنعتی مان، برای رسیدن به استاندار های جهانی، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد بازار اقتصادی باید بیش از هر موقع تلاش کنیم .

نائب رئیس اتاق اصناف آذربایجان شرقی ادامه داد: باتوجه به اینکه قیمت کالاها تحت تاثیر شاخص هایی مانند نرخ ارز، حجم تولید، هزینه های سربار و در نهایت قیمت تمام شده کالا قرار دارد، در صورتی که بتوان نرخ ارز را تثبیت کرد می توان قیمت تمام شده محصول تولید داخل را تعدیل و در نهایت قدرت رقابت و سهم فروش را افزایش داد .

صدیقی افزود: در چنین شرایطی، تولیدات کنندگان داخلی تنها با افزایش کیفیت کالای تولیدی می توانند اطمینان مصرف کننده را   با کالای تولید داخل افزایش داده و نیز سهم خود را برای رقابت در بازار افزایش دهند