به گزارش ترجمان صبح، زهرا ساعی، با بیان اینکه نظارت‌ها برعملکرد مراکز نگهداری از معلولان باید افزایش پیدا کند،  اظهار داشت: مسائل و مشکلات مطرح شده درخصوص مراکز نگهداری از معلولان باید بررسی و صحت آنها اثبات شود، نمی‌توان با پیش داوری اقدامات سازمان بهزیستی را مورد انتقاد قرارداد؛ البته  بازرسی و نظارت براین مراکز از سال گذشته نیز دردستور کمیسیون اجتماعی قرار داشت.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نحوه نگهداری، پیگیری مسائل بهداشتی و درمانی و مواد غذایی مصرفی برای این قشر باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: اخبار مطرح شده مبنی بروجود برخی مشکلات در مراگز نگهداری از معلولان حکایت از آن دارد که دستگاه های نظارتی باید با قدرت بیشتری ورود کرده و درصورت وجود مشکل با افراد خاطی به شدت برخورد شود.

وی با بیان اینکه معلولان افراد کم توان و یا نا توان هستند، تصریح کرد: مسئولیت‌ها در مقابل معلولان باید به درستی انجام شود، ضمن اینکه سوء مدیریت‌ها نیز بایدرفع و مشکلات با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد؛ البته برخی مراکز نیز عملکرد قابل قبولی داشته و دراین حوزه تلاش های بسیاری درجهت کاهش مشکلات این قشرصورت می گیرد، بنابراین نمی توان اقدامات همه مددکاران در این حوزه را با طرح برخی مسائل مورد انتقاد قرار داد.

ساعی با تاکید بر ورود جدی کمیسیون اجتماعی به نظارت بهزیستی برعملکرد مراکز نگهداری از معلولان، گفت: پس ازتعطیلات این موضوع دردستور کار قرار گرفته و بازدیدهایی از این مراکز به عمل خواهد آمد، البته فراکسیون حمایت ازحقوق معلولان نیز در صورت لزوم موارد را پیگیری می کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه مسئولان بهزیستی باید استانداردهای موردنظر در حمایت از معلولان را به روز رسانی کنند، افزود: اگر مشکلاتی وجود دارد باید برای رفع آن اقدام کرد، نمی توان با وجود مشکلات معلولان را دچار آسیب کرد.