به گزارش ترجمان صبح به نقل از فارس، فریدون بابایی‌اقدم در خصوص رایزنی‌های اخیر برای انتخاب شهردار تبریز اظهار داشت: با توجه به تاکیدهای فراوان روی علنی برگزار شدن جلسات انتخاب شهردار تبریز، طبق دعوتنامه، جلسه روز سه شنبه، چهاردهم شهریور غیرعلنی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره بر اینکه از ابتدای برگزاری جلسات غیرعلنی معترض به این موضوع بوده است گفت: جلسات انتخاب شهردار باید به صورت علنی و مشابه با انتخاب کابینه توسط نمایندگان مجلس برگزار شود تا مردم در جریان نحوه انتخاب شهردار شهرشان باشند و با نقاط قوت و ضعف تک تک افراد آشنا شوند و بدانند شورا بر چه اساس و معیاری آنها را انتخاب می‌کند ولی متاسفانه روند برگزاری جلسات به صورت غیرعلنی همچنان ادامه دارد.

عضو شواری شهر تبریز به برخی موضوعات خارج از شورا از قبیل نهایی شدن نام دو نفر به عنوان گزینه‌های قطعی شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت: جلسه مختص به انتخاب شهردار در بین اعضای ۱۳ نفره روی پنج گزینه منتخب بوده و رای گیری نیز بین آنها انجام خواهد گرفت و به هیچ وجه اجازه فشار بیرونی به اعضای شورا یا هرگونه سفارش را نخواهیم داد.

وی اذعان داشت: باید اعضای شورای شهر تبریز تلاش خود را در راستای انتخاب شهردار از روی کارآمدی، توانمندی و مدیریت انجام دهند و تحت تاثیر هیچ گونه فشار خارجی و سیاسی قرار نگیرند.

بابایی اقدم اهمیت اجماع آرای اعضای شورا برای انتخاب شهردار را بسیار با اهمیت دانست و گفت: اگر شهردار منتخب بدون اکثریت آرای اعضا سر مسوولیت خود برود قطعاً مشکلات زیادی برای آینده شهر و صحن شورا باید پیش بینی کرد.

وی متذکر شد: انتخاب شهردار به صورت شکننده و عدم وجود اجماع آرای اعضای شورای شهر به موضوع انتخاب شهردار ختم نخواهد شد بلکه روزهای چالشی در صحن شورا و عملکرد شورا ایجاد خواهد شد.

عضو شورای شهر تبریز با تاکید به اینکه نباید شورای شهر تبریز تحت تاثیر برخی جریان‌های سیاسی شوند، بیان کرد: نباید با ورود برخی جریان‌های سیاسی در شورا اجازه گرفتن استقلال عمل از شورا را دهیم بلکه باید اعضای ۱۳ نفره به صورت مستقل و با مستندات و ادله همدیگر را متقاعد سازند نه اینکه کاندیدای سفارشی تحمیل کنند.

وی اضافه کرد: پنج فرد منتخب برای مسوولیت شهرداری تبریز به صورت یکسان ارزیابی شده و رای گیری خواهند شد و با انتخاب یک فرد با اکثریت آرا می‌خواهیم مردم در آرامش خاطر یکدستی اعضای شورای شهرشان را شاهد باشند و البته شهردار منتخب نیز با آرامش تمام کار خود را شروع  کند.

بابایی اقدم همچنین در رابطه به اینکه اگر جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهریور به رای گیری ختم نشود، روند به چه شکلی ادامه خواهد یافت، گفت: چاره‌ای جز ادامه جلسات و رایزنی نخواهیم داشت تا در نهایت بتوان یک شهردار را با اکثریت و اجماع آرا انتخاب کنیم.