به گزارش ترجمان صبح، شهید حسن جنگجو در سال ۶۲ و پس از عملیات خیبر مفقود الاثر شده بود که پس از ۳۴ سال دوری، به وطن بازگشته و صبح امروز در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

وی از رزمندگان لشکر عاشورا بود که در اعزام اول به غرب با شهید چمران آشنا شد و با ضمانت ایشان از آشپزخانه به خط مقدم راه یافت و در رکاب شهید چمران به گروه جنگ‌های نامنظم ملحق شد.

شهید جنگجو در عملیات‌های فتح المبین، والفجر ۴ و خیبر حضور یافت و در نهایت پیکرش در سال ۶۲ و پس از عملیات خیبر مفقودالاثر شد.

مادر شهید حسن جنگجو ۳۴ سال در انتظار دیدن پسر نوجوانش ماند.