به گزارش ترجمان صبح، علی تقی پور مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند با اعلام این خبر گفت: از شکارچیان دستگیر شده لاشه یک قطعه کبک معمولی،  یک قبضه اسلحه شکاری مجوز دار و یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق (بدون مجوز) و سایر ادوات شکار کشف و ضبط  و پرونده پس از تکمیل تحویل مقامات قضایی شهرستان شد.

 

مسئول حفاظت محیط زیست شهرستان هوراند از اهالی شهرستان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.