به گزارش ترجمان صبح به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار ارایه شده؛ در این مدت  ۸۴ درصد پرواز های هواپیمایی معراج  و ۶۶ درصد پرواز های ایران ایر تور و ۶۵ درصد از پروازهای قشم ایر به موقع انجام شده است که می توان این ایرلاین ها را منظم ترین ایرلاین ها در مرداد ماه امسال خواند.

شرکت هواپیمایی زاگرس  با ۶۱  درصد رکورد دار تاخیر نسبت به تعداد پرواز های خود بوده است و شرکت های هواپیمایی آسمان و نفت با ۵۷ درصد تاخیر و هواپیمایی ایران ایر با ۵۶ درصد تاخیر نسبت به پروازهای خطوط خود در رده های بعدی قرار گرفتند.

همچنین این آمار حاکی از آن است که شرکت هواپیمایی ماهان با داشتن ۱۵ درصد پرواز به موقع بیش ترین سهم از کل پروازهای داخلی به موقع فرودگاه مهرآباد را از آن خود کرده است و ایرلاین های آسمان با ۱۳ درصد و ایران ایر و آتا ۹ درصد پرواز به موقع نسبت به کل پرواز ها هستند.

بیشترین تاخیر نسبت به کل پرواز های انجام گرفته نیز با ۱۸ درصد مربوط به هواپیمایی آسمان می باشد و پس از آن پرواز های زاگرس و ایران ایر با ۱۲ درصد ، ماهان و آتا ایر نیز با ۱۰ درصد تاخیر به ثبت رسیده است.

 

بررسی عملکرد ایرلاین آتا با بیس پروازی تبریز

با مقایسه آمار سازمان هواپیمایی کشور در ماه های تیر و مرداد امسال مشخص می شود که وضعیت کلی پروازهای ایرلاین آتا با بیس پروازی تبریز بهبود یافته است.

این ایرلاین که با مشکلات عدیده ای مواجه بود با تغییرات مدیریتی مواجه شد تا حدی که مدیر عامل این ایرلاین تغییر کرد.

براساس آمار سازمان هواپیمایی کشور تعداد پرواز های این ایرلاین از ۵۷۱ پرواز در تیر ماه به ۵۸۳ پرواز در مرداد ماه امسال افزایش یافته است.

در شاخص پروازهای به موقع ایرلاین آتا با ۱۱ درصد افزایش از ۳۹ درصد تیر ماه امسال به ۵۰ درصد مرداد ماه رسیده است.

میزان تاخیرهای این ایرلاین از ۶۱ درصد تیر ماه امسال به ۵۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین میزان تاخیرهای این ایرلاین در مقایسه با کل تاخیر ایرلاین های کشور با وجود افزایش تعداد پروازهای در ماه گذشته از ۱۲ درصد تاخیر در تیر ماه به ۱۰ درصد سهم کل تاخیرهای ایرلاین های کشور کاهش یافته استت.

مقایسه آمارها نشان می دهد وضعیت کلی پروازهای “آتا” در ماه گذشته نسبت به تیرماه بهبود یافته است.