آیدا رحیم زاده – به گزارش ترجمان صبح، کرسی ترویجی تربیت بدنی ،شادی و نشاط اجتماعی و مقابله با آسیب های اجتماعی با حضور خانم دکتر فاطمه عبدوی به عنوان سخنران ،خانم دکتر وجیهه جوانی مدیر جلسه و خانم دکتر فاطمه گلابی ناقد جلسه ،روز سه شنبه مورخ ۷ آذر ماه در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز برگزار شد.
در این کرسی به موضوعات مهمی چون آسیب های موجود در جامعه،جنسیت در ورزش،ورزش به عنوان یک نشاط آور برای شهروندان و جایگاه ورزش در جامعه امروزی پرداخته شد.
در این جلسه گفته شد که امروزه ورزش بیشتر با هدف درمان مورد استفاده قرار می گیرد خصوصا در بخش بانوان که مقوله ورزش بنا به دلایلی مختلف با اقبال عمومی کمتری مواجه است .

خانم دکتر گلابی، ناقد جلسه در ادامه با اشاره به عناوین بحث اظهار داشت:
“در کشور ما از ورزش به عنوان یک مقوله کوتاه مدت استفاده می شود و این موضوع بیشتر روی درمان تمرکز می کند. متأسفانه از ورزش در جهت پیشگیری هیچ استفاده ای نمی شود و این در حالی است که ورزش یک جهت دهنده ی اجتماعی است و بیشتر باید به آن پرداخته شود.

دکتر عبدوی، عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز که یکی از سخنرانان این کرسی بود درمصاحبه با خبرنگار مهد تمدن اظهار داشت:

“در کشور ایران به ویژه طی دو دهه ی اخیر رشد آسیب های اجتماعی بسیار زیاد بوده و باید در نظر داشته باشیم که اگر تراکم،پایداری و شدت این آسیب ها از حد مجاز بیشتر باشد بحران ایجاد می شود و طبیعتا در شرایط بحرانی ،جامعه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.در ایران کنونی ما ،آسیب هایی چون طلاق، اعتیاد،دختران فراری،بزهکاری و دزدی ،شیوع زیادی پیدا کرده و به خصوص در شهرهای بزرگ مضرات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی ادامه داد:

“سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا ورزش می تواند نقش پیشگیرانه در کنترل این آسیب های اجتماعی داشته باشد؟ بعضی از نظریه پردازان اجتماعی این فرضیه را رد و بعضی دیگر آن را قبول دارند اما آن چیزی که در نهایت در این سخنرانی نتیجه گیری شد این بود که ورزش دربعد همگانی و ورزش آموزشی در سطوح پایه می تواند نقش خیلی مهم و مؤثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد چرا که ورزش عامل نشاط و خوشنودی در جامعه است و در نهایت با ایجاد نظم در جامعه از آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند.”

عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد:

“به نظر من تشکیل کمیته های تخصصی و بررسی آسیب های اجتماعی در طبقات مختلف مثلا در بخش بانوان، سالمندان و معلولین می تواند گره گشا بوده و عاملی برای کنترل آسیب های اجتماعی باشد.همچنین در خصوص ورزش بانوان تشکیل کمیته هایی در سطح شهر برای بررسی موضلات و مشکلات بانوان می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.”

 

دکتر وجیهه جوانی مدیر جلسه نیز ضمن جمع بندی مباحث جلسه یادآور شد:

“در اغلب مباحث مطرح شده از سوی نظریه پردازان حوزه علوم اجتماعی از ورزش به عنوان پدیده چند وجهی یاد شده که می تواند موجب انتفاع جوامع گردد . ”

وی ادامه داد:

“از منظر هرم مدیریت ورزش حوزه های ورزش آ موزشی و ورزش تفریحی بطور اخص دارای کارکردهای تربیتی, ایجاد نشاط و اشاعه سلامتی هستند و برمبنای همین کارکردها است که استراتژی جهانی “ورزش برای همه ” جهت جایگاه یابی و ترویج ورزش های تفریحی در بستر اوقات فراغت شکل گرفته است.