به گزارش ترجمان صبح، شمس الله فیروزیان اظهار داشت: حل مشکل ۲۰ ساله شهرک شهید صیاد شیرازی از جمله دغدغه های مهمی بود که با حل مشکل پروانه ساختمانی با حمایتهای معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و همکاریهای تعاونی و اشخاص، مالکین موفق به کسب نتیجه مطلوب شدیم.

وی ادامه داد: با اتمام مصالحه توافق و تملک مسیر ۳۵ متری شهرک شهید صیاد شیرازی، مراحل صدور پرونده با ارایه قرارداد ممهور به مهر انجام خواهد شد.

شمس الله فیروزیان با تاکید بر اینکه، موضوع اصلی ارتقا ارزش افزوده واحدها و املاک این شهرک بوده، گفت: با تبدیل جاده روستایی این شهرک به راه اصلی مناسب با استاندارها و معیارهای فنی در کنار حل بخش اعظمی از مشکلات اهالی ارزش افزوده این املاک بصورت چشمگیری بالا رفته است.

شهردار منطقه ۶ تبریز افزود: بعد از اجرای خیابان طبق برنامه تدوین شده سریعا بدنه سازی و ایجاد مراکز خدماتی و تجاری در شهرک شهید صیاد شیرازی را شروع می کنیم که امیدواریم با همکاری صاحبان املاک مشرف بر خیابان ۳۵ متری در سریعترین زمان ممکن انجام شود.