به گزارش ترجمان صبح، صمد کریم پور، کیک بوکس کار تبریزی که در مسابقات جهانی او اسپورت در هندوستان شرکت کرده بود با برتری در برابر حریفانش به مقام قهرمانی در رشته خود و به عنوان بهترین مبارز مسابقات انتخاب شد.

به اساس این گزارش ، صمید کریم پور که به همراه ۲ مبارز دیگر از تبریز در قالب تیم ملی ایران به این مسابقات اعزام شده بود به مقام قهرمانی دست یافت و پوریا باقری و مهدی بیجان نیز به مقام سوم دست یافتند.

شایان ذکر است ، کریم پور چندی پیش در مسابقات حرفه ای کیک بوکس ترکیه نیز با برتری در برابر حریف خود به مقام قهرمانی دست یافته بود که توسط ایرج شهین باهر شهردار تبریز و شهرام دبیری عضو شورای شهر تبریز از وی تجلیل به عمل آمده بود.