به گزارش ترجمان صبح، در این گردهمایی عاشیق سخاوت کریمی، عاشیق عباس محمدی، عاشیق اصغر راشدی، عاشیق بلوت دهقان، عاشیق ارسلان زارعی و عاشیق یاشار هادی(نوجوان) به اجرای موسیقی عاشیقی پرداختند.

همچنین عاشیق آیت قنبری، عاشیق چنگیز بیریا، عاشیق عبدالعلی اسکندری و عاشیق محبوب اصغری اجرای گروه کر عاشیقی را برگزار کردند.

بر اساس این گزارش عاشیق رحیم نظری سخنران بیستمین گردهمایی پژوهشی شعر و موسیقی ادبیات عاشیقلار بود و دکتر محمد عبادی ( آلیشیق) نیز اجرای این گردهمایی را بر عهده داشت.

گفتنی است، در بیستمین گردهمایی پژوهشی شعر و موسیقی ادبیات عاشیقلار از پیشکسوت عاشیقی، استاد عاشیق عوض عبادپور تجلیل به عمل آمد.