به گزارش ترجمان صبح، در اولین جلسه هیئت رئیسه هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی که ظهر روز دوشنبه چهارم دی ماه در دفتر ریاست این هیات برگزار شد دکتر آرش جابری با تصویب قاطع اعضای هیات رئیسه مجددا به عنوان دبیر هیات فوتبال استان انتخاب شد.

لازم به ذکر است که دکتر آرش جابری از اوایل تابستان سال جاری به عنوان دبیر در هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی کار خود را آغاز کرده است.