به گزارش ترجمان صبح، علیرضا اصغری با بیان اینکه بیمارستان ها و مراکز درمانی ملزم به عادی سازی پسماندهای پزشکی و بیمارستانی هستند، افزود: عوامل نظارت این سازمان با دفع غیراصولی پسماندهای پزشکی در سطح این شهر به صورت جدی برخورد می کنند.
وی اظهار کرد: در برخی موارد مشاهده شده که این مراکز پسماندهای عفونی را پیش از عادی سازی داخل جعبه های زباله می ریزند که عوامل نظارت این سازمان با مشاهده این موارد از جمع آوری آن ها خودداری کرده و موارد را برای رسیدگی به مسئولان ذیربط اطلاع می دهند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز یادآوری کرد: رعایت قوانین و مقررات مدیریت پسماندهای پزشکی و جلوگیری از تخلیه و اختلاط غیرمجاز پسماندهای عفونی و پزشکی از سوی مراکز درمانی و بهداشتی در جعبه های مخصوص تخلیه پسماندهای شهری ضروری است.
اصغری با تاکید بر ضرورت کنترل مستمر این موضوع و برخورد قانونی با متخلفان ادامه داد: تمامی مراکز درمانی، کلینیک ها، مطب ها، تزریقاتی ها، مراکز جراحی سرپایی و مراکز بهداشتی و آرایشی باید نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای تولیدی خود اقدام کند.
وی گفت: این مراکز باید با جداسازی و تفکیک اقلام عفونی، تیز و برنده و سایر اجزای مرتبط، در کنار پیشگیری از شیوع هرگونه بیماری در سطح شهر از ترکیب آن ها با پسماندهای عادی شهری جلوگیری کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اظهار کرد: به منظور بی خطرسازی و عادی سازی پسماندهای پزشکی ۲ نامه به دانشگاه علوم پزشکی و کل بیمارستان های این شهر ارسال شده است.
اصغری با بیان اینکه متولی اصلی نظارت بر پسماندهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است، افزود: از چند سال پیش این سازمان برای نظارت بر دفع اصولی پسماندهای پزشکی پیش قدم شده و با همکاری دستگاه های ذیربط و تشکیل گروهی نظارت در این زمینه را تشدید کرده است.
وی گفت: برای سرعت بخشی در رسیدگی به تخلفات، ضابط خاص پسماند پرونده های تخلف را به صورت مستقیم به دادستانی گزارش می کند.
روزانه به طور متوسط حدود یک هزار و ۱۵۰ تا یک هزار و ۲۰۰ تن زباله در شهر ۱٫۸ میلیون نفری تبریز تولید و حدود ۵۰ درصد آن بازیافت و بقیه دفن می شود.

منبع: ایرنا