به گزارش ترجمان صبح به نقل از اقتصاد آنلاین ،بیژن زنگنه امروز در مراسم امضای پنج قرارداد پژوهشی با دانشگاه های کشور اظهار داشت: اعتبار فاز نخست این پنج قرارداد پژوهشی حوزه اکتشاف حدود سه میلیارد تومان و ۱٫۵ میلیون یورو است.

 وی افزود: این نوع قراردادها هزینه زیادی ندارد، اما دستاوردهای زیادی را برای آینده صنعت نفت و برای دانشگاه ها به دنبال خواهد داشت. وی افزود: قراردادهای گذشته در مورد افزایش برداشت نفت از میدان ها بود که خوشبختانه با همکاری وزارت علوم و پیگیری خوب دانشگاه ها فعال شد.

وزیر نفت ادامه داد: با امضای این قراردادها، برای نخستین بار انستیتویی به صورت هدفمند تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: سابقه دانشگاهی در بخش بالادستی به ۲۰ سال نمی رسد، اما در بخش پایین دستی و مهندسی شیمی بیش از ۷۰ سال تجربه داریم.

زنگنه یکی از دستاوردهای این قراردادها با دانشگاه ها را استفاده از توانمندی دانشجویان فارغ التحصیل در بخش های مختلف صنعت نفت، برشمرد.

قراردادهای پژوهشی در حوزه اکتشاف بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاه های خوارزمی، شهید بهشتی، شهید چمران، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود امروز با حضور وزیران نفت و علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.

مدت این قرادادها با توجه به کاربست اقتصاد مقاومتی و دانش پایه کردن امور عملیاتی و توسعه همکاری های پژوهشی و فناورانه در شرکت ملی نفت ایران به صورت بلندمدت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.

با اجرایی شدن این طرح ها و راه اندازی مراکز علمی – مهارتی مربوطه و بعد از انتقال فناوری های نوین و بومی سازی فناوری ها، انجام یا ساخت دستگاه های مربوطه در داخل کشور امکان پذیر و قابل رقابت با محصول دیگر شرکت های خارجی خواهد بود.