به گزارش ترجمان صبح به نقل از تسنیم، با بررسی روند تغییرات تراز سطح آب دریاچه ارومیه در یک قرن اخیر، شاهد کاهش ۸ متری تراز سطح آب این دریاچه در ۲۰ سال اخیر هستیم.

دریاچه ارومیه

کارگروه احیای دریاچه ارومیه در حال اجرای طرح های مختلفی برای احیای این دریاچه است و طبق برنامه زمان بندی، قرار است تا سال ۱۴۰۲ تراز سطح آب دریاچه به تراز اکولوژیک برسد. در این خصوص از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۲ به سه فاز تقسیم شده است.

۱.   فاز تثبیت (۱۳۹۵-۱۳۹۳): هدف اصلی از این فاز تثبیت تراز دریاچه ارومیه و همچنین اجرای پروژه‌های کاهش اثرات محتمل ناشی از تداوم خشکی دریاچه ارومیه است.

۲. دوره احیای دریاچه ارومیه (۱۴۰۱-۱۳۹۶): هدف اصلی این فاز اجرایی نمودن مجموع راهکارهای تامین آب مورد نیاز دریاچه و افزایش تدریجی تراز آن است.

۳.  دوره احیای نهایی (۱۴۰۲): هدف مورد انتظار از این فاز تثبیت شرایط احیاء شده دریاچه و ایجاد الزامات لازم برای احیای نهایی و حفظ پایدار شرایط دریاچه است.

از اینرو، ما در حال حاضر در فاز اجرای راهکارهای تأمین آب دریاچه ارومیه و دوره احیای این دریاچه هستیم.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دو روز پیش از دریاچه ارومیه بازدید کرد و در جریان روند احیای این دریاچه قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در جریان این بازدید در خصوص اهمیت احیای دریاچه ارومیه گفت: “موضوع احیای دریاچه ارومیه به هیچ وجه نمی تواند از دستور کار دولت ایران خارج شود، حتی اگر نیاز باشد که میلیاردها دلار اعتبار خارجی برای این کار اختصاص دهیم که طرح های انتقال آب از خارج از کشور به دریاچه ارومیه اجرا کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد؛ چون حیات بخش وسیعی از جمعیت کشور وابسته به این دریاچه است و ایران در هیچ شرایطی نمی تواند نسبت به دریاچه ارومیه بی تفاوت باشد.”

وی افزود: “در طول سالهای گذشته ستاد تصمیمات متعددی اتخاذ کرده است و یکی از مباحث که از ابتدا مطرح بود موضوع انتقال آب حتی از دریای خزر و از خارج کشور به دریاچه ارومیه بود که این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و مشاور خارجی نیز انتخاب شده تا مطالعات لازم را انجام دهد.”

از اینرو، مشاور خارجی برای انجام مطالعات آغاز واردات آب، در ادامه برنامه های دولت برای احیای دریاچه ارومیه انتخاب شده و در صورت مثبت بودن نتایج مطالعات و تصویب آن در کارگروه احیا، شاهد آغاز واردات آب به کشور خواهیم بود.