به گزارش ترجمان‌صبح، علی جهانگیری در اولین جلسه شورای اشتغال سال ۹۷ استان ضمن تاکید اهمیت سفر ریاست جمهور به استان در ماه آینده گفت: باید تمامی دستگاه‌ها در این هفته پیش رو عملکری جدی‌تر از خود نشان دهند تا بتوانیم شرح کلی درخواست‌ها و نیازهای استان را به آقای رئیس جمهور تقدیم کنیم.

وی اظهارداشت: آذربایجان شرقی استانی با ظرفیت‌های بالای اقتصادی خصوصا در بحث اشتغال بوده و این کارگروه که مسئولیت اصلی اشتغال استان را دارد باید تمام و کمال وظیفه خود را در قبال ارائه گزارش کامل انجام دهد.

جهانگیری افزود: سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از ابراز‌های مهم اقتصادی در استان ما است و در طی سال‌های گذشته آمار سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده  و این امر می‌تواند در دستیابی استان به اقتصاد پایدار تایر بسیاری داشته باشد.

وی تاکید کرد: در استانی با این پتانسیل‌های قوی اقتصادی نباید اجازه دهیم که رتبه‌های اشتغال و اقتصادی در استان از متوسط  کشوری پایین‌تر برود،  در این مورد تمامی بانک‌های استان باید تعداد کلی طرح‌های اقتصادی و ارزش ریالی آن را اعلام کنند.

جهانگیری گفت: سرمایه گذاری راهکار اصلی توسعه اقتصادی در استان است و تمامی مدیران باید در جذب و توسعه سرمایه گذاری تلاش کنند.