محسن خادم عرب باغی در گفتگوی اختصاصی با ترجمان صبح اظهار داشت: معتقدم باشگاه تراکتورسازی متعلق به مجموعه تراکتورسازی است و نباید به مجموعه دیگری واگذار شود.

وی ادامه داد: در زمان مدیریتی من در این شرکت بارها موضوع واگذاری مطرح شد ولی من برای روی پا نگه داشتن این باشگاه از طرف شرکت حمایت مالی می کردم که این حمایت ها بعد از من کمرنگ تر شد.

مدیرعامل سابق تراکتورسازی ایران تاکید کرد: به نظر می رسد این باشگاه بیش از مشکلات مالی از مشکلات مدیریتی رنج می برد و با تغییر مدیریت می توان این باشگاه را به دوران اوج خود برگرداند.

گفتی است، با توجه به نتایج ضعیف فصل اخیر تیم تراکتورسازی، این تیم درصدد واگذاری بوده و خبرها حاکی از واگذاری کامل این باشگاه است.