به گزارش ترجمان صبح به نقل از اقتصاد آنلاین ،باتوجه به اولتیماتیوم پلیس فتا ، کسب و کارهای تلگرامی و ادامه فعالیت کانال ها باید به پیام رسان های داخلی انتقال یابند.

پلیس فتا