به گزارش ترجمان صبح،   زینب احمدپور قهرمان دومیدانی کشور به مناسبت هفته ی محیط زیست و با شعار «حذف کیسه های پلاستیکی»و احیا دریاچه ی ارومیه مسافت ۲۰ کیلومتری بستان اباد به تالاب بین المللی قوریگل را دوید.
   وی هدف از این حرکت را حساس سازی به موضوع محیط زیست و فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: همه ی مردم و مسئولین باید با همکاری یکدیگر در حفظ محیط زیست تلاش کنند.
احمدپور بیان کرد: بنده با این حرکت ورزشی خواستم دِین خود را نسبت به محیط زیست ادا کنم و امیدوارم توانسته باشم به عنوان سفیر محیط زیست پیام های حفظ محیط زیست را به اطلاع مردم برسانم.
 درمراسم بدرقه ی این بانوی قهرمان دونده فرماندار شهرستان بستان آباد، کارشناسان حفاظت محیط زیست اداره ی کل و بستان آباد، سازمان های مردم نهاد زیست محیطی بستان آباد و رسانه های گروهی نیز حضور داشتند.