به گزارش ترجمان صبح، میر احد حسینی در یازدهمین جلسه شورای اشتغال استان در محل سالن جلسات استانداری ضمن ارائه گزارش سامانه کارا در بخش تسهیلات روستایی،  گفت:  در بخش اشتغال روستایی ۴۷۸ طرح با اشتغال زایی ۵ هزار ۳۵۱ نفر ارسال شد که از این تعداد ۲۱۴ مورد در بانک های عامل به مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال تصویب و تا به امروز ۱۲۸ طرح از این تعداد به مبلغ ۳۸۹ میلیارد ریال پرداخت و ۹۲ طرح در بخش تسهیلات روستایی برگشت داده شده است.

حسینی افزود: جهاد کشاورزی با ۵۰ طرح مصوب و صنعت و معدن با ۹ طرح مصوب به مبلغ ۴۳۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۳۹۸ نفر در کارا ثبت و مورد تصویب بانک ها رسیده و همچنین ۶ طرح به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال به کارگروه ملی برای بررسی معرفی شده است.

وی اعلام کرد: در بخش تسهیلات فراگیر، تعداد هزار و هفتاد و سه طرح ثبت نام شده است که از این تعداد ۱۰۰ مورد توسط بانک ها به ارزش ۴۶۳ میلیارد ریال و اشتغال زایی ۷۶۹ نفر تصویب و تا امروز به ۹۴ طرح تسهیلات پرداخت و ۴۱ طرح نیزاز بانگ ها برگشت داده شده است.

حسینی ادامه داد: در بخش اشتغال فراگیر سازمان جهاد کشاورزی با ۲۸ طرح ، صنعت و معدن با ۲۵ طرح  و اداره ارشاد با ۱ طرح جمعا به مبلغ ۳۳۳ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۹۶ نفر در بانک ها برای ارائه تسهیلات تصویب و ۱ طرح ملی با مبلغ ۲هزار میلیارد ریال به کارگروه ملی معرفی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از سقف توزیع استانی فرصتهای شغلی و منابع مورد نیاز خبرداد و گفت: سازمان بهزیستی با ۲۹۰ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال و ایجاد فرصت شغلی هزار و ۱۶۳ نفر، کمیته امداد با یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون و ۶۷ هزار ریال و ایجاد فرصت شغلی ۴ هزار و ۴۴۸ نفر، بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۲۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و اشتغالزایی هزار  و ۱۹۵ نفر و بقیه نهاد های حمایتی با یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۳۱۷ نفر سقف توزیع استانی برای مایت از اشتغال در مناطق عشایری و روستایی است.