به گزارش ترجمان صبح، علیار راستگو در خصوص جزئیات نزاع دسته‌جمعی خیابان عباسی تبریز اظهار داشت: عصر امروز در منطقه آخر عباسی درگیری بین اعضای دو خانواده که با یکدیگر قوم خویش بوده‌اند به خاطر شدت اختلافات منجر به نزاع دسته‌جمعی و کشیده شدن درگیری‌ها به خیابان شده است.

فرماندار تبریز افزود: علت اصلی این نزاع دسته‌جمعی بر سر دعوای کودکان دو خانواده بوده که با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: طی این درگیری چندین نفر از دو طرف مجروح و به یکی از بیمارستان های تبریز منتقل‌ شده‌اند که در حال حاضر وضعیت یک نفر از مجروحان که کودک بوده وخیم گزارش‌شده است.

براساس این گزارش با حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در محل دعوا، منطقه آرام شد.