October 26,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

TARJOMAN SOBH News Agency

چین در آرامش، جهان در باتلاق کرونا

 در حالی که این روزها بسیاری از کشورهای جهان با موج دوم و سوم ویروس نکبت کرونا دست وپنجه نرم می کنند و هر روز هزاران نفر در گوشه کنار جهان قربانی این ...

آرشیو | سلامت